Home / Specialisaties

Specialisaties

Praktijk Kinderfysio verzorgt een informatieve avond over het jonge kind van 0 – 24 maanden voor ouders/verzorgers en andere belangstellenden.

Enkele onderwerpen die aan bod komen:

 • Hoe draag en hanteer ik mijn kind
 • Hoe stimuleer ik het bewegen van mijn kind
 • Welk speelgoed bied ik aan
 • Welke motorische mijlpalen doorloopt mijn kind
 • Locatie: Nog niet bekend
 • Wanneer: Nieuwe datum nog niet bekend
 • Door wie: Vanessa van Dieren en Marjolein van Wijk

Kinderfysiotherapeuten

De kinderfysiotherapeut heeft  aanvullende trainingen gevolgd omtrent het onderzoek en de behandeling van zuigelingen met een voorkeurshouding. Zij is onder andere gespecialiseerd in het uitvoeren van een hoofdmeting (Plagiocephalometrie) om de mate van scheefheid (afplatting) te bepalen als gevolg van een voorkeurshouding.

Plagiocephalometrie (PCM) is een betrouwbare en gemakkelijk toepasbare methode om de mate van afplatting van het hoofdje van een kind te meten. Met behulp van een thermoplast bandje wordt een precieze afdruk gemaakt van de (transversale) omtrek van het hoofdje. Op deze wijze kan de mate van afplatting van de schedel in de loop van de tijd worden geëvalueerd.

Waarom kracht en conditietraining bij kinderen? Zowel kinderen met als zonder pathologie kunnen problemen ondervinden met hun fitheid. Denk hierbij b.v. aan het kind dat (te) snel moe is tijdens het buitenspelen. Maar ook (chronisch) zieke kinderen of kinderen die geopereerd zijn of langdurige pijnklachten hebben (gehad) kunnen problemen ondervinden in hun fitheid en hierdoor niet of onvoldoende aan ADL en sportactiviteiten meedoen. Daarnaast is een goede lichamelijke fitheid belangrijk voor de algemene (motorische) ontwikkeling van het kind.

Bij kinderen nemen, met de toename van de leeftijd, lichaamsgewicht en lengte toe, maar niet altijd even snel of evenredig. Er zijn perioden van groeispurt en er zijn perioden van stilstand. Ook veranderen door de groei de proporties. Deze groei en ontwikkeling maken dat kinderen niet als kleine volwassen beschouwd mogen worden. Standaarden voor volwassenen kunnen daarom niet gebruikt worden bij kinderen en jongeren.

Kracht en conditietraining bij kinderen vraagt daarom niet alleen om specifieke anatomische, fysiologische en pathologische kennis, maar ook om kennis van de inspanningsfysiologie en voor kinderen geschikte meetinstrumenten en trainingsschema’s.

De kinderfysiotherapeut van Praktijk Fysiotherapie is op de hoogte van deze kennis en de meest recente inzichten waardoor wij in staat zijn om zowel bij kinderen met als zonder pathologie de algemene fitheid te verbeteren zodat zij weer naar tevredenheid kunnen deelnemen aan ADL en sportactiviteiten.

Schrijven is voor alle kinderen en volwassenen wereldwijd een vaardigheid die hen in staat stelt om te communiceren. Ondanks de toename van het gebruik van de computer is schrijven en leren schrijven nog steeds actueel. Het schrijven op school is ondersteunend bij andere leerdomeinen, zoals bij taal en rekenen. Een schrijfprobleem kan ook een negatief effect hebben op deze leervakken en op het zelfbeeld van een kind.

Schrijven is een complexe vaardigheid omdat het een samenspel is van motoriek en cognitie. Het schrijven verloopt van enkele letters aan het begin van groep 3 tot hele zinnen aan het einde van het jaar. Dit alles gaat heel snel. Helaas beschikken niet alle kinderen over de specifieke motorische vaardigheden die deze ontwikkeling van het schrijven mogelijk maakt. Hierdoor kan het zijn dat er sprake is van een slecht leesbaar handschrift, moeite met het  bijhouden van het werktempo, het ontstaan van schrijfkramp of het moeilijk kunnen hanteren van schrijfmateriaal.

Meestal is het de leerkracht die u adviseert extra hulp in te schakelen met betrekking tot het goed en leesbaar kunnen schrijven. Het kan echter ook voorkomen dat uw kind zelf aangeeft dat het veel moeite heeft met het schrijven.

Tijdens het onderzoek nemen we diverse specifieke testen om te kunnen beoordelen of het schrijprobleem veroorzaakt wordt door een verminderde motorische vaardigheid. Daarnaast wordt contact gezocht met de leerkracht om een goed beeld te krijgen het schrijfprobleem.

Afhankelijk van de resultaten stellen we al dan niet een behandelplan voor. Ten aanzien van het uitvoeren van het schrijfmotorisch onderzoek als de eventuele behandeling werkt de kinderfysiotherapeut van Praktijk Fysiotherapie volgens het Evidence Statement Motorische Schrijfproblemen bij Kinderen van de NVFK. Hierdoor bent u verzekerd van de meest recente wetenschappelijke evidentie t.a.v. deze doelgroep.

Het Cool 2B Fit programma bij Fysiotherapie Fit & Fun Plaza te Wolvega!

Het programma voor kinderen met overgewicht is gericht op herstel van het evenwicht tussen eten en bewegen, waarbij levensstijlverandering en ouderparticipatie centraal staan. Het richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd tussen vier en acht en acht en dertien jaar, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele behoeften van het kind. Het programma heeft vier pijlers: ouderparticipatie, beweging, gedragsverandering, voeding en voedingsgewoonten.

Grote kracht van het Cool 2B Fit programma is de deskundige begeleiding van zowel een diëtist, gezondheidszorgpsycholoog, kinderfysiotherapeut en een sportinstructeur. Vanuit de verschillende disciplines worden zowel ouder(s) als kind op een positieve manier begeleid in het traject. De cursus wordt grotendeels door de zorgverzekeraar vergoed. Daarnaast is er anderhalf jaar lang een eigen bijdrage van € 15,00 per maand.

Inhoud Cool 2B Fit programma
De cursus duurt in totaal anderhalf jaar en bestaat uit drie verschillende fasen.

Fase 1, intensieve fase (half jaar) 8-13 jaar In de intensieve fase wordt in de eerste drie maanden twee maal per week, de volgende drie maanden een maal per week, in groepsverband gesport. Tevens zijn er zeven ouder-en-kind bijeenkomsten waar groepsvoorlichting en adviezen gegeven worden, maar ook individuele begeleiding plaats vindt door kinderfysiotherapeut, diëtist en psycholoog.

Fase 1, intensieve fase (half jaar) 4-8 jaar Er wordt een half jaar lang 1x per week gesport. Tevens zijn er 13 ouderbijeenkomsten waar groepsvoorlichting en adviezen gegeven worden. De kinderen krijgen aan het einde van elke sportles op een speelse manier informatie over voeding, beweging en gedrag.

Fase 2, sportfase (half jaar) 4-8 jaar en 8-13 jaar In de tweede fase van de cursus (zes maanden) komen de kinderen wekelijks bijeen op een sportschool of sportclub om gezamenlijk te sporten.

Fase 3, follow-up en coach online (1 jaar) 4-8 jaar en 8-13 jaar Na het intensieve programma van een half jaar volgt de follow-up fase. Er zijn 4 follow-ups (elke drie maanden) Tevens worden de kinderen samen met hun ouders een jaar lang, via het coach-online project, begeleid om hun veranderde leefstijl op langere termijn vol te houden. Dat houdt in dat ze elke 2 weken hun gewicht doorgeven via het beveiligde gedeelte van de website Cool 2B Fit. Hierop krijgen ze een reactie terug van de psycholoog.

Cool 2B Fit is in april jl. gestart. De volgende groep zal weer starten in 2020, exacte datum volgt nog.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze praktijk in Havelte op 0521 – 342083 of info@praktijkkinderfysio.nl

ZwangerFit®

ZwangerFit® is een actieve en eigentijdse zwangerschapscursus met een preventief karakter voor zowel de zwangere als de pas bevallen vrouw. In deze vernieuwde opzet van zwangerschapsbegeleiding zijn de laatste inzichten over zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn en de kennis over het functioneren van de bekkenbodemspieren gebundeld. Het is wetenschappelijk bewezen dat verantwoord sporten tijdens een gezonde zwangerschap niet gevaarlijk is en een gunstige invloed heeft op het verloop van de zwangerschap en de bevalling.

Cursusinformatie:

ZwangerFit® bestaat uit 10 lessen; 8 actieve lessen, 1 partnerles en na de bevalling wordt er afgesloten met een babybijeenkomst en vindt er een kennismaking plaats met babymassage.

Actieve trainingen:

U traint in groepsverband, waarbij binnen de trainingsgroep differentiatie mogelijk is op basis van persoonlijke belastbaarheid. Er wordt getraind op fitheid en spierversterkingen, met aandacht voor de stabiliserende spieren rondom bekken en lage rug, bekkenbodemtraining en ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Tevens wordt er ook een stukje theorie gegeven.

Deelname aan ZwangerFit® is mogelijk vanaf 16 weken zwangerschap.
Na de bevalling kunnen de trainingen worden opgepakt vanaf 4 tot 6 weken na de bevalling en kan er door getraind worden tot 9 maanden na de bevalling. Gedurende deze trainingen wordt gewerkt aan herstel van uw algemene conditie, waarbij er speciale aandacht is voor het herstel van de bekkenbodemfunctie en de buikspieren. Deze trainingen vormen de ideale brug tussen de bevalling en het oppakken van dagelijkse bezigheden en reguliere sportactiviteiten.

Bij de actieve trainingen wordt er gebruikt gemaakt van fitnessapparatuur, kleine oefenmaterialen en muziek.

Deskundige begeleiding:

ZwangerFit® wordt gegeven door kinder(bekken)fysiotherapeut Vanessa van Dieren. Zij is tevens speciaal opgeleid tot ZwangerFit® trainer/coach. ZwangerFit® is een beschermde titel en alleen voorbehouden aan fysiotherapeuten die de geregistreerde YVLO-ZwangerFit® opleiding hebben gevolgd.
Voorafgaande aan deelname wordt er, zowel vóór als na de bevalling, schriftelijk een gerichte intake afgenomen in verband met de herkenning van risicofactoren.

Kosten:

De kosten bedragen per cursus € 97,50. Bent u aanvullend verzekerd dan wordt, afhankelijk van uw polisvoorwaarden, ZwangerFit® (gedeeltelijk) vergoed. U ontvangt van ons een factuur welke u zelfstandig dient in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

Plaats en tijd:

De cursus wordt gehouden op onze locatie in Havelte, Bospad 2 in gezondheidscentrum Havelte.
De eerstvolgende cursus start op 14 september 2019.

Aanmelden kan via ons secretariaat op 0521 – 342083 of info@praktijkfysio.nl

Lijkt het u ook leuk om te leren uw baby te masseren? Babymassage activeert de zintuigen van zowel u als uw baby. Door uw baby regelmatig te masseren geeft u de baby een gevoel van geborgenheid, veiligheid en zelfvertrouwen. Baby’s worden rustiger en slapen makkelijker. Daarnaast kan babymassage bijdragen aan het beter begrijpen van de lichaamstaal van uw baby, de spijsvertering (verminderen van darmkrampjes), het komen tot een betere hechting en stimuleert het de motorische, zintuigelijke en emotionele ontwikkeling.

Heeft u interesse in babymassage, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de praktijk.

Binnen kinderfysiotherapie Fit en Fun Plaza te Wolvega wordt PeuterGym aangeboden voor alle kinderen tussen de 2-4 jaar die graag lekker willen bewegen! Voor peuters is bewegen spelen en van spelen leren kinderen. PeuterGym voorziet in deze behoefte. Samen springen, rennen, klimmen, balanceren, gooien en vangen, alle vaardigheden komen aan bod!

PeuterGym verbetert motorische vaardigheden en vergroot de bewegingservaring. Peuters krijgen meer plezier in bewegen en blijven meer bewegen in hun dagelijks leven. De kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en leren van elkaar.

Binnen de peuterleeftijd maken kinderen een enorme ontwikkeling door; ieder kind doet dit op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Hierdoor zie je grote verschillen in de (motorische) ontwikkeling in deze fase. Bij PeuterGym Fit & Fun Plaza wordt rekening gehouden met de eigen unieke ontwikkeling van elk kind.

Voor wie

PeuterGym is speciaal ontwikkeld voor alle kinderen van 2-4 jaar die onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut extra bewegingservaring opdoen. Voorwaarde voor deelname is dat uw kind zelfstandig kan lopen. PeuterGym vindt plaats onder begeleiding van een ouder/ verzorger die tijdens de lessen aanwezig is.

Waar
Kinderfysiotherapie Fit & Fun Plaza
Grindweg 124, 8471 EM Wolvega

Wanneer

Datum volgt

Kosten
Per kwartaal (13 lessen), € 75,- euro

Inschrijven
Inschrijven voor PeuterGym is mogelijk via het secretariaat van Praktijk Fysiotherapie: Telefoonnummer 0521-342083 ofinfo@praktijkfysio.nl Tevens kunt u zich aanmelden aan de balie van Fit & Fun Plaza.

Baby’s vinden het fijn dicht bij ouders te zijn. Baby’s die veel gedragen worden zijn vaak rustiger, hebben minder stress en huilen minder. Dit komt onder andere door de geur en hartslag van ouders en door hormonen die vrijkomen door het huid-op-huidcontact bij het dragen. Dit alles heeft een positieve invloed op de hechting tussen ouders en kind en op de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Therapeutisch dragen

Bij Praktijk KinderFysio kunt u een afspraak maken voor een draagconsult. U kunt bij ons zowel voor advies als therapeutisch dragen terecht. Binnen het kinderfysiotherapeutisch handelen kan het therapeutisch dragen bij diverse zorgvragen worden ingezet. Enkele voorbeelden daarvan zijn: kinderen die veel huilen/ onrustig zijn, voorkeurshouding, prematuriteit, heupdysplasie en hypotonie (lage spierspanning).
Wilt u weten of therapeutisch dragen bij uw zorgvraag geïndiceerd kan zijn? Of wenst u een afspraak te maken voor een adviserend draagconsult?
Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op via ons secretariaat op 0521 – 342083 of info@praktijkkinderfysio.nl

Praktijk Kinderfysio biedt praktijkgerichte scholing op maat. Hierbij kan gedacht worden aan cursussen, trainingen en presentaties die liggen op het gebied van de motorische ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, welke zowel een preventief als curatief karakter kunnen hebben.

Onze cursussen en trainingen zijn bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn in de gezondheidszorg (jeugdartsen/ jeugdverpleegkundige/ kraamverzorgenden), het pedagogische werkveld (peuterspeelzaalleidsters, medewerkers in de kinderopvang), binnen het onderwijs (docenten in het regulier en speciaal basisonderwijs) of binnen de sport (trainers van jeugdsportverenigingen).

Voor specifieke informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de praktijk.

Met enige regelmaat worden door onze kinderfysiotherapeuten workshops verzorgd aan (groot)ouders en overige belangstellende. Voor meer informatie houdt u onze website en onze facebookpagina in de gaten.

Aan huis behandelingen

Onze kinderfysiotherapeuten komen ook bij u thuis!
Aan huis behandeling vindt plaats bij erg kwetsbare kinderen die vanwege gezondheidsredenen beter niet onnodig uit huis kunnen gaan of bij motorisch beperkte kinderen die moeilijk naar de praktijk toe kunnen komen.
Behandeling aan huis kan ook plaatsvinden om de oefeningen die in de praktijk worden gegeven te vertalen naar de thuissituatie.
Bij baby’s komt de kinderfysiotherapeut sowieso bij u thuis!

Voor een behandeling aan huis is altijd een verwijzing van een arts nodig.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken dan kunt u contact opnemen met de secretaresse.

Verwijzing en vergoedingen

Sinds 1 januari 2006 zijn wij direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat er geen verwijsbrief van de (huis)arts meer nodig is. Vaak is er een advies van consultatiebureau-arts, schoolarts of leerkracht. Het is echter ook mogelijk dat u op eigen initiatief komt als u vragen heeft over het motorisch functioneren van uw kind. Wanneer u zonder verwijzing naar de praktijk komt, wordt er tijdens een korte screening bepaald of uw kind bij de kinderfysiotherapeut inderdaad aan het juiste adres is. Als dat het geval is, volgt uitgebreider onderzoek. De huisarts wordt in alle gevallen in kennis gesteld van het bezoek.

Wanneer u door de huisarts of specialist verwezen wordt naar de kinderfysiotherapeut, wordt er direct gestart met het kinderfysiotherapeutisch onderzoek. Voor behandeling aan huis  wordt als voorwaarde vanuit de zorgverzekeraar gesteld dat er een verwijzing van een (consultatiebureau)arts nodig is.

Kinderfysiotherapie wordt de eerste 18 behandelingen, of wanneer er sprake is van een chronische indicatie, vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering. Bovendien is er geen sprake van een eigen risico bij kinderfysiothearapie. Vervolgbehandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat vanuit uw aanvullende verzekering wordt vergoed en het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar; dat maakt het voor ons ondoenlijk om alle verschillende regelingen te kennen. U dient dan ook zelf de behandellimiet van uw kind en vergoedingen in de gaten te houden. Controleer dus zelf de polisvoorwaarden.

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt en declareren bij hen voor contractueel afgesproken tarieven. In alle andere gevallen gelden de hierna vermelde praktijktarieven.

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u deze 24 uur van te voren af te zeggen. De verzekeraars zullen niet nagekomen afspraken niet vergoeden. Wij brengen deze kosten bij u in rekening.

 • Zitting kinder(bekken)fysiotherapie €45, –
 • Toeslag uitbehandeling €12,50
 • Kinder(bekken)fysiotherapeutisch verslag €45,-
 • Instructie/overleg ouders van cliënt €45,-
 • Screening €17,50
 • Intake en onderzoek na screening €30,-
 • Intake en onderzoek na verwijzing €45,-
 • Niet nagekomen afspraak €45,-

Dit geldt alleen wanneer u geen vergoeding krijgt van uw zorgverzekeraar, met uitzondering van een niet nagekomen afspraak € 45,-