Home / Kinderbekkenfysiotherapie

Kinderbekkenfysiotherapie

Zindelijk worden gaat meestal vanzelf. De meeste kinderen worden zindelijk tussen hun tweede en vierde levensjaar. In principe wordt een kind  eerst zindelijk voor ontlasting en daarna voor het plassen. Soms lukt het niet zo goed en hebben kinderen ouder dan vijf jaar nog regelmatig een ‘ongelukje’. Dit kan grote impact hebben op het kind, maar ook op zijn omgeving. Om u en uw kind hiermee te helpen biedt Praktijk Kinderfysio Kinderbekkenfysiotherapie aan.

Wat is kinderbekkenfysiotherapie

Kinderbekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de kinderfysiotherapie waarbij een kinderfysiotherapeut zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met plas- en/of ontlastingsproblemen. De kinderbekkenfysiotherapeut is opgeleid om het kind op speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en hoe het kind daarover controle kan krijgen.

Onderzoek/ behandeling

Na aanmelding volgt een uitgebreid intakegesprek met ouders en kind. Hierin wordt de hulpvraag inventariseerd en krijgt u vragen over het plassen, het poepen, het eet- en drinkgedrag van uw kind, de toilethouding, het motorisch functioneren en de alghele ontwikkeling van uw kind. Vervolgens wordt via een lichamelijk onderzoek gekeken naar het algemeen motorisch functioneren van uw kind en volgt het specifieke kinderbekkenfysiotherapeutisch onderzoek, waarbij gekeken wordt naar de bekkenbodemfunctie.

De kinderbekkenfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op. De behandeling zal zoveel mogelijk op een speelse en stimulerende manier gebeuren in onze praktijkruimten.

De kinderbekkenfysiotherapeut van Praktijk Fysiotherapie is B.I.G. geregisteerd, lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg (NVFK) en opgenomen in het Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Kinderbekkenfysiotherapie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering. De kinderbekkenfysiotherapie is rechtstreeks toegankelijk via de Directe Toegankelijkheid Fysiothearpie, er is geen verwijzing nodig van een huisarts en/of specialist. Zie voor verdere informatie over verwijzing en/of vergoeding het kopje Verwijzing/ vergoeding bij kinderfysiotherapie.

Wanneer naar een kinderbekkenfysiotherapeut??

Voorbeelden van indicaties die in aanmerking komen voor kinderbekkenfysiotherapie:

 • Urine-incontinentie
 • Erg vaak moeten plassen
 • Bedplassen
 • Blaasontstekingen
 • Fecale incontinentie/ poep vegen in de onderbroek
 • Angst om te plassen of te poepen
 • Obstipatie (verstopping)
 • Diarree
 • Buikpijn, verminderde eetlust, lusteloosheid
 • Bedplassen
 • Incontinentie bij (pervasieve) ontwikkelingsstroornissen (ADHD/ PDD-NOS)