Het RTL 4 programma Lifestyle Experience heeft een kijkje genomen bij Praktijk Fysio/Praktijk Kinderfysio te Havelte. Deze praktijk heeft naast Havelte ook locaties in Uffelte, Appelscha, Wolvega en Steenwijk. Verdere informatie over deze praktijk is te vinden op www.praktijkfysio.nl en www.praktijkkinderfysio.nl

Praktijk Kinderfysio

Op deze website kunt u meer informatie vinden over onze locaties en de diensten die we aanbieden. In onze praktijken staan de kinderen centraal en telt (langdurig) resultaat. Wij zijn er om uw kinderen te behandelen, te adviseren, te begeleiden maar wij hebben ook een luisterend oor.

Vandaag beginnen is morgen genieten

Kinderfysiotherapie

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen.

Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut.De kinderfysiotherapeut richt zich onder andere op de motorische ontwikkeling van kinderen.

Wat is kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisme binnen fysiotherapie op het gebied van het bewegen van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch functioneren.

In onze praktijk werken wij hulpvraag gericht. Dat wil zeggen dat indien mogelijk, de vraag van het kind centraal staat. Maar ook u als ouder(s) en/of leerkracht kunnen een hulpvraag hebben. Samen met de ouders gaat de kinderfysiotherapeut op zoek naar oplossingen voor deze hulpvraag. Hierbij speelt  overleg met ouders, huisarts, kinderarts, consultatiebureau, leerkrachten, schoolarts en andere betrokkenen (zoals bijvoorbeeld diëtist, logopedist of psycholoog) een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt.

Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch functioneren.

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op. De behandeling zal zoveel mogelijk op een speelse en stimulerende manier gebeuren in onze praktijkruimten. Als het nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dit geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of voor kinderen met een ernstige handicap.

De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en omvang van de klacht of van uw specifieke vraag. Soms is alleen een advies al voldoende. Bij chronische klachten kan de behandeling langer duren.

De kinderfysiotherapeuten van Praktijk Fysiotherapie zijn B.I.G. geregisteerd, lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg (NVFK) en opgenomen in het Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).

Kinderfysiotherapie is een specialisme binnen fysiotherapie op het gebied van het bewegen van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch functioneren.

In onze praktijk werken wij hulpvraag gericht. Dat wil zeggen dat indien mogelijk, de vraag van het kind centraal staat. Maar ook u als ouder(s) en/of leerkracht kunnen een hulpvraag hebben. Samen met de ouders gaat de kinderfysiotherapeut op zoek naar oplossingen voor deze hulpvraag. Hierbij speelt  overleg met ouders, huisarts, kinderarts, consultatiebureau, leerkrachten, schoolarts en andere betrokkenen (zoals bijvoorbeeld diëtist, logopedist of psycholoog) een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt.

Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch functioneren.

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op. De behandeling zal zoveel mogelijk op een speelse en stimulerende manier gebeuren in onze praktijkruimten. Als het nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dit geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of voor kinderen met een ernstige handicap.

De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en omvang van de klacht of van uw specifieke vraag. Soms is alleen een advies al voldoende. Bij chronische klachten kan de behandeling langer duren.

De kinderfysiotherapeuten van Praktijk Fysiotherapie zijn B.I.G. geregisteerd, lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg (NVFK) en opgenomen in het Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)

Bij baby’s en peuters kunnen er signalen zijn die wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen en eenzijdig bewegen. Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. In veel gevallen zullen de artsen van het consultatiebureau of de huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is.

Voorbeelden van indicaties bij de baby / peuter:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
 • Huilbaby
 • Billenschuiver
 • Cerebrale parese: hersenbeschadiging
 • Spina bifida: open ruggetje
 • Pre- of dysmature kind: te vroeg geboren baby
 • Plexus brachialis leasie ten gevolge van de bevalling: zenuwbeschadiging

Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Bijvoorbeeld: ze hebben moeite met spelen op het schoolplein, kunnen in de gymles niet meekomen met leeftijdsgenootjes. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Het is soms gewoon nodig dat je daarbij wat hulp krijgt. Een kind dat door een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden.

Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand, fijne en grove motoriek
 • Afwijkend looppatroon
 • Mentale retardatie: achterstand in mentale ontwikkeling
 • Cerebrale parese: hersenbeschadiging
 • Lage of hoge spierspanning
 • Orthopedische afwijkingen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Ademhalingsproblematiek
 • Jeugdreuma
 • Incontinentie (zie kinderbekkenfysiotherapie)

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen. Ze verliezen vaak hun evenwicht, laten veel uit hun handen vallen, zijn angstig om te bewegen of hebben een slechte of slappe lichaamshouding. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven of het tempo van de klas bijbenen. Soms maakt een kind veel bijbewegingen of lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling. Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep.

Voorbeelden van indicaties bij het oudere kind:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand, fijne en grove motoriek
 • Developmental Coördination Disorder, DCD: onhandige kinderen
 • Mentale retardatie: achterstand in mentale ontwikkeling
 • Cerebrale parese: hersenbeschadiging
 • Hersenletsel ten gevolge van een ongeluk
 • Sensomotorische problemen
 • Schrijfmotorischeproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Ademhalingsproblematiek
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Jeugdreuma
 • Incontinentie (zie kinderbekkenfysiotherapie)

Kinderbekkenfysiotherapie

Zindelijk worden gaat meestal vanzelf. De meeste kinderen worden zindelijk tussen hun tweede en vierde levensjaar. In principe wordt een kind  eerst zindelijk voor ontlasting en daarna voor het plassen. Soms lukt het niet zo goed en hebben kinderen ouder dan vijf jaar nog regelmatig een ‘ongelukje’. Dit kan grote impact hebben op het kind, maar ook op zijn omgeving.

Wat is kinderbekkenfysiotherapie

Kinderbekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de kinderfysiotherapie waarbij een kinderfysiotherapeut zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met plas- en/of ontlastingsproblemen. De kinderbekkenfysiotherapeut is opgeleid om het kind op speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en hoe het kind daarover controle kan krijgen.

Onderzoek/ behandeling

Na aanmelding volgt een uitgebreid intakegesprek met ouders en kind. Hierin wordt de hulpvraag inventariseerd en krijgt u vragen over het plassen, het poepen, het eet- en drinkgedrag van uw kind, de toilethouding, het motorisch functioneren en de alghele ontwikkeling van uw kind. Vervolgens wordt via een lichamelijk onderzoek gekeken naar het algemeen motorisch functioneren van uw kind en volgt het specifieke kinderbekkenfysiotherapeutisch onderzoek, waarbij gekeken wordt naar de bekkenbodemfunctie.

De kinderbekkenfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op. De behandeling zal zoveel mogelijk op een speelse en stimulerende manier gebeuren in onze praktijkruimten.

De kinderbekkenfysiotherapeut van Praktijk Fysiotherapie is B.I.G. geregisteerd, lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg (NVFK) en opgenomen in het Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Kinderbekkenfysiotherapie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering. De kinderbekkenfysiotherapie is rechtstreeks toegankelijk via de Directe Toegankelijkheid Fysiothearpie, er is geen verwijzing nodig van een huisarts en/of specialist. Zie voor verdere informatie over verwijzing en/of vergoeding het kopje Verwijzing/ vergoeding bij kinderfysiotherapie.

Wanneer naar een kinderbekkenfysiotherapeut??

Voorbeelden van indicaties die in aanmerking komen voor kinderbekkenfysiotherapie:

 • Urine-incontinentie
 • Erg vaak moeten plassen
 • Bedplassen
 • Blaasontstekingen
 • Fecale incontinentie/ poep vegen in de onderbroek
 • Angst om te plassen of te poepen
 • Obstipatie (verstopping)
 • Diarree
 • Buikpijn, verminderde eetlust, lusteloosheid
 • Bedplassen
 • Incontinentie bij (pervasieve) ontwikkelingsstroornissen (ADHD/ PDD-NOS)

Het team achter Praktijk Kinderfysio

Praktijk Kinderfysio heeft alleen fysiotherapeuten in dienst die gespecialiseerd zijn in het behandelen van kinderen. De jaren ervaring die onze specialisten hebben opgebouwd, zorgt er voor dat zij problematiek bij uw kind goed kunnen herkennen en de juiste behandeling kunnen bieden.

Vanessa1

Vanessa van Dieren

Kinderfysiotherapeute

Kinderbekkenfysiotherapeute

MartijnM1

Martijn Mattijssen

Praktijkeigenaar

MJPraktijk

Marjolein van Wijk

Kinderfysiotherapeute

kinderfysiotherapie Steenwijk havelte en wolvega

Specialisaties

Praktijk Kinderfysio verzorgt een informatieve avond over het jonge kind van 0 – 24 maanden voor ouders/verzorgers en andere belangstellenden.

Enkele onderwerpen die aan bod komen:

 • Hoe draag en hanteer ik mijn kind
 • Hoe stimuleer ik het bewegen van mijn kind
 • Welk speelgoed bied ik aan
 • Welke motorische mijlpalen doorloopt mijn kind
 • Locatie: Praktijk Kinderfysio, Meester Zigher ter Steghestraat 9,

Steenwijk (in gebouw consultatiebureau)

 • Wanneer: Nieuwe datum nog niet bekend
 • Door wie: Vanessa van Dieren en Marjolein van Wijk

Kinderfysiotherapeuten

 • Kosten: € 7,50 p.p. (op de avond zelf te betalen)
 • Aanmelden: telefonisch 0521-342083 (secretariaat Praktijk

Fysiotherapie) of info@praktijkkinderfysio.nl

De kinderfysiotherapeut heeft  aanvullende trainingen gevolgd omtrent het onderzoek en de behandeling van zuigelingen met een voorkeurshouding. Zij is onder andere gespecialiseerd in het uitvoeren van een hoofdmeting (Plagiocephalometrie) om de mate van scheefheid (afplatting) te bepalen als gevolg van een voorkeurshouding.

Plagiocephalometrie (PCM) is een betrouwbare en gemakkelijk toepasbare methode om de mate van afplatting van het hoofdje van een kind te meten. Met behulp van een thermoplast bandje wordt een precieze afdruk gemaakt van de (transversale) omtrek van het hoofdje. Op deze wijze kan de mate van afplatting van de schedel in de loop van de tijd worden geëvalueerd.

Waarom kracht en conditietraining bij kinderen? Zowel kinderen met als zonder pathologie kunnen problemen ondervinden met hun fitheid. Denk hierbij b.v. aan het kind dat (te) snel moe is tijdens het buitenspelen. Maar ook (chronisch) zieke kinderen of kinderen die geopereerd zijn of langdurige pijnklachten hebben (gehad) kunnen problemen ondervinden in hun fitheid en hierdoor niet of onvoldoende aan ADL en sportactiviteiten meedoen. Daarnaast is een goede lichamelijke fitheid belangrijk voor de algemene (motorische) ontwikkeling van het kind.

Bij kinderen nemen, met de toename van de leeftijd, lichaamsgewicht en lengte toe, maar niet altijd even snel of evenredig. Er zijn perioden van groeispurt en er zijn perioden van stilstand. Ook veranderen door de groei de proporties. Deze groei en ontwikkeling maken dat kinderen niet als kleine volwassen beschouwd mogen worden. Standaarden voor volwassenen kunnen daarom niet gebruikt worden bij kinderen en jongeren.

Kracht en conditietraining bij kinderen vraagt daarom niet alleen om specifieke anatomische, fysiologische en pathologische kennis, maar ook om kennis van de inspanningsfysiologie en voor kinderen geschikte meetinstrumenten en trainingsschema’s.

De kinderfysiotherapeut van Praktijk Fysiotherapie is op de hoogte van deze kennis en de meest recente inzichten waardoor wij in staat zijn om zowel bij kinderen met als zonder pathologie de algemene fitheid te verbeteren zodat zij weer naar tevredenheid kunnen deelnemen aan ADL en sportactiviteiten.

Schrijven is voor alle kinderen en volwassenen wereldwijd een vaardigheid die hen in staat stelt om te communiceren. Ondanks de toename van het gebruik van de computer is schrijven en leren schrijven nog steeds actueel. Het schrijven op school is ondersteunend bij andere leerdomeinen, zoals bij taal en rekenen. Een schrijfprobleem kan ook een negatief effect hebben op deze leervakken en op het zelfbeeld van een kind.

Schrijven is een complexe vaardigheid omdat het een samenspel is van motoriek en cognitie. Het schrijven verloopt van enkele letters aan het begin van groep 3 tot hele zinnen aan het einde van het jaar. Dit alles gaat heel snel. Helaas beschikken niet alle kinderen over de specifieke motorische vaardigheden die deze ontwikkeling van het schrijven mogelijk maakt. Hierdoor kan het zijn dat er sprake is van een slecht leesbaar handschrift, moeite met het  bijhouden van het werktempo, het ontstaan van schrijfkramp of het moeilijk kunnen hanteren van schrijfmateriaal.

Meestal is het de leerkracht die u adviseert extra hulp in te schakelen met betrekking tot het goed en leesbaar kunnen schrijven. Het kan echter ook voorkomen dat uw kind zelf aangeeft dat het veel moeite heeft met het schrijven.

Tijdens het onderzoek nemen we diverse specifieke testen om te kunnen beoordelen of het schrijprobleem veroorzaakt wordt door een verminderde motorische vaardigheid. Daarnaast wordt contact gezocht met de leerkracht om een goed beeld te krijgen het schrijfprobleem.

Afhankelijk van de resultaten stellen we al dan niet een behandelplan voor. Ten aanzien van het uitvoeren van het schrijfmotorisch onderzoek als de eventuele behandeling werkt de kinderfysiotherapeut van Praktijk Fysiotherapie volgens het Evidence Statement Motorische Schrijfproblemen bij Kinderen van de NVFK. Hierdoor bent u verzekerd van de meest recente wetenschappelijke evidentie t.a.v. deze doelgroep.

Lijkt het u ook leuk om te leren uw baby te masseren? Babymassage activeert de zintuigen van zowel u als uw baby. Door uw baby regelmatig te masseren geeft u de baby een gevoel van geborgenheid, veiligheid en zelfvertrouwen. Baby’s worden rustiger en slapen makkelijker. Daarnaast kan babymassage bijdragen aan het beter begrijpen van de lichaamstaal van uw baby, de spijsvertering (verminderen van darmkrampjes), het komen tot een betere hechting en stimuleert het de motorische, zintuigelijke en emotionele ontwikkeling.

Heeft u interesse in babymassage, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de praktijk.

Binnen kinderfysiotherapie Fit en Fun Plaza te Wolvega wordt PeuterGym aangeboden voor alle kinderen tussen de 2-4 jaar die graag lekker willen bewegen! Voor peuters is bewegen spelen en van spelen leren kinderen. PeuterGym voorziet in deze behoefte. Samen springen, rennen, klimmen, balanceren, gooien en vangen, alle vaardigheden komen aan bod!

PeuterGym verbetert motorische vaardigheden en vergroot de bewegingservaring. Peuters krijgen meer plezier in bewegen en blijven meer bewegen in hun dagelijks leven. De kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en leren van elkaar.

Binnen de peuterleeftijd maken kinderen een enorme ontwikkeling door; ieder kind doet dit op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Hierdoor zie je grote verschillen in de (motorische) ontwikkeling in deze fase. Bij PeuterGym Fit & Fun Plaza wordt rekening gehouden met de eigen unieke ontwikkeling van elk kind.

Voor wie

PeuterGym is speciaal ontwikkeld voor alle kinderen van 2-4 jaar die onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut extra bewegingservaring opdoen. Voorwaarde voor deelname is dat uw kind zelfstandig kan lopen. PeuterGym vindt plaats onder begeleiding van een ouder/ verzorger die tijdens de lessen aanwezig is.

Waar
Kinderfysiotherapie Fit & Fun Plaza
Grindweg 124, 8471 EM Wolvega

Wanneer

Datum volgt

Kosten
Per kwartaal (13 lessen), € 75,- euro

Inschrijven
Inschrijven voor PeuterGym is mogelijk via het secretariaat van Praktijk Fysiotherapie: Telefoonnummer 0521-342083 ofinfo@praktijkfysio.nl Tevens kunt u zich aanmelden aan de balie van Fit & Fun Plaza.

Nadere informatie volgt.

Praktijk Kinderfysio biedt praktijkgerichte scholing op maat. Hierbij kan gedacht worden aan cursussen, trainingen en presentaties die liggen op het gebied van de motorische ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, welke zowel een preventief als curatief karakter kunnen hebben.

Onze cursussen en trainingen zijn bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn in de gezondheidszorg (jeugdartsen/ jeugdverpleegkundige/ kraamverzorgenden), het pedagogische werkveld (peuterspeelzaalleidsters, medewerkers in de kinderopvang), binnen het onderwijs (docenten in het regulier en speciaal basisonderwijs) of binnen de sport (trainers van jeugdsportverenigingen).

Voor specifieke informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de praktijk.

Met enige regelmaat worden door onze kinderfysiotherapeuten workshops verzorgd aan (groot)ouders en overige belangstellende. Voor meer informatie houdt u onze website en onze facebookpagina in de gaten.

Verwijzing en vergoedingen

Sinds 1 januari 2006 zijn wij direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat er geen verwijsbrief van de (huis)arts meer nodig is. Vaak is er een advies van consultatiebureau-arts, schoolarts of leerkracht. Het is echter ook mogelijk dat u op eigen initiatief komt als u vragen heeft over het motorisch functioneren van uw kind. Wanneer u zonder verwijzing naar de praktijk komt, wordt er tijdens een korte screening bepaald of uw kind bij de kinderfysiotherapeut inderdaad aan het juiste adres is. Als dat het geval is, volgt uitgebreider onderzoek. De huisarts wordt in alle gevallen in kennis gesteld van het bezoek.

Wanneer u door de huisarts of specialist verwezen wordt naar de kinderfysiotherapeut, wordt er direct gestart met het kinderfysiotherapeutisch onderzoek. Voor behandeling aan huis  wordt als voorwaarde vanuit de zorgverzekeraar gesteld dat er een verwijzing van een (consultatiebureau)arts nodig is.

Kinderfysiotherapie wordt de eerste 18 behandelingen, of wanneer er sprake is van een chronische indicatie, vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering. Bovendien is er geen sprake van een eigen risico bij kinderfysiothearapie. Vervolgbehandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat vanuit uw aanvullende verzekering wordt vergoed en het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar; dat maakt het voor ons ondoenlijk om alle verschillende regelingen te kennen. U dient dan ook zelf de behandellimiet van uw kind en vergoedingen in de gaten te houden. Controleer dus zelf de polisvoorwaarden.

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt en declareren bij hen voor contractueel afgesproken tarieven. In alle andere gevallen gelden de hierna vermelde praktijktarieven.

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u deze 24 uur van te voren af te zeggen. De verzekeraars zullen niet nagekomen afspraken niet vergoeden. Wij brengen deze kosten bij u in rekening.

 • Zitting kinder(bekken)fysiotherapie €45, –
 • Toeslag uitbehandeling €12,50
 • Kinder(bekken)fysiotherapeutisch verslag €45,-
 • Instructie/overleg ouders van cliënt €45,-
 • Screening €17,50
 • Intake en onderzoek na screening €30,-
 • Intake en onderzoek na verwijzing €45,-
 • Niet nagekomen afspraak €45,-

Dit geldt alleen wanneer u geen vergoeding krijgt van uw zorgverzekeraar, met uitzondering van een niet nagekomen afspraak € 45,-

Ervaringen van Anderen

 • Dankzij de deskundigheid van deze specialisten kon de problematiek van mijn dochter worden ontdekt en behandeld. Ze slaapt rustiger en haar bed blijft ook 's nachts droog!

  Karin Blij

Meld je vandaag nog aan

Over Praktijk Kinderfysio

Kinderfysiotherapie is een specialisme binnen fysiotherapie op het gebied van het bewegen van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch functioneren.

Locaties

 • Havelte
 • Zuidveen
 • Wolvega

Contact

Praktijk Kinderfysio
Schoolweg 19
8343 XD Zuidveen
0521-342083
info@praktijkkinderfysio.nl